Die Voortrekkers Transvaal

 

2017: Ons hou Hier aan, want ons KAN!

 

 

 

 

     

 

Oorde & Kommando's


==============

Lief en Leed

==============

PD Sake

(Laerskool)

 

Verkennersake

(HoŽrskool)

 

Staatmakers

 

Volwassesake


==============

Terreine

Bemarking

==============

Argief

Museum

Fotos

Wat is Nuut

 

 
 
 
  Voortrekkers KAN
Gespreksdokument
 
  Ons Kantoorbestuurder  
Cintsa Leefstyl
  Kommando Dagbestuursverkiesing
Nominasievorm
Handleiding: Kommandodagbestuur
Voortrekkerkommando
Taakomskrywing Administrasie
Taakomskrywing Finansies
Taakomskrywing Bemarking
 
 

Verkennerloopbaanplan 2017

Inligtingsbrief
Plan
 
  PV Proses 2018
Prospektus
Aanhangsel A
Aanhangsel B
Aanhangsel C
Aanhangsel D

Inskrywingsvorm
 
  Transvaal Warmbaadjies
Bestelvorm
 
  Dagbesturebosberaad November 2017
Inligtingsbrief
Knelvrae
Potjiekos beoordeling
Kombuistender
 
 

Gebiedsdagbestuur komitees en taakgroepe

Inligtingsbrief

 
  Die Voortrekkers Transvaal Jaarprogram 2018    
  CQ Houkoers 21 Oktober 2017
Program
 
  Vlotvaart 2017
Uitnodiging
ReŽls
Inskrywingsvorm
Vrywaring
 
  I-Kamp
Kampbrief Offisiere
Kampbrief Verkenners
 
     
 

 

 

       
 


Kopiereg : Die Voortrekkers 2012
Huisvesting deur :
Crocuta webdienste