Die Voortrekkers Transvaal

2016: Hier is ons, om dié verskil te maak!
 

 

 

 

     

 

Oorde & Kommando's


==============

Lief en Leed

==============

PD Sake

(Laerskool)

 

Verkennersake

(Hoërskool)

 

Staatmakers

 

Volwassesake


==============

Terreine

Bemarking

==============

Argief

Museum

Fotos

Volwasse sake

   

  "Ek beloof dat ek sal strewe om te volhard in diens aan die
Drie-enige God, my volk, my land en my medemens.
Ek vereenselwig my met en onderskryf die grondslag, die wese
en die doelstellings van Die Voortrekkers en
onderneem om dit aan die jeug oor te dra."

 
 

Datum

Opleiding

Kontakpersoon
     
     
     
 
     
  Kursus aansoeke
K1 - Kursusregistrasie
K2 - Kursusevaluering (Kursusgangers)
K3 - Kursusorganiseerder aanbevelings
K3 - Kursusleier aanbevelings
K4 - Kursusnaamlys
   
   
 
 

 

         
         
         
         

 

 

 

 

 

 

 

       
 


Kopiereg : Die Voortrekkers 2012
Huisvesting deur :
Crocuta webdienste