Die Voortrekkers Transvaal

2017: Ons hou Hier aan, want ons KAN!
 

 

 

 

     

 

Oorde & Kommando's


==============

Lief en Leed

==============

PD Sake

(Laerskool)

 

Verkennersake

(HoŽrskool)

 

Staatmakers

 

Volwassesake


==============

Terreine

Bemarking

==============

Argief

Museum

Fotos

Volwasse sake

   

  "Ek beloof dat ek sal strewe om te volhard in diens aan die
Drie-enige God, my volk, my land en my medemens.
Ek vereenselwig my met en onderskryf die grondslag, die wese
en die doelstellings van Die Voortrekkers en
onderneem om dit aan die jeug oor te dra."

 
 

Datum

Opleiding

Kontakpersoon
15 tot 18 Junie

Aanbiedingsvaardighedekursus

Zandra Machin
 
     
 


Kursus aansoeke

K1 - Kursusregistrasie
K2 - Kursusevaluering (Kursusgangers)
K3 - Kursusorganiseerder aanbevelings
K3 - Kursusleier aanbevelings
K4 - Kursusnaamlys
   
   
 
 

 

         
         
         
         

 

 

 

 

 

 

 

       
 


Kopiereg : Die Voortrekkers 2012
Huisvesting deur :
Crocuta webdienste