Die Voortrekkers Transvaal

2017: Ons hou Hier aan, want ons KAN!
 

 

 

 

     

 

Oorde & Kommando's


==============

Lief en Leed

==============

PD Sake

(Laerskool)

 

Verkennersake

(Hoërskool)

 

Staatmakers

 

Volwassesake


==============

Terreine

Bemarking

==============

Argief

Museum

Fotos

Volwasse sake

   

  "Ek beloof dat ek sal strewe om te volhard in diens aan die
Drie-enige God, my volk, my land en my medemens.
Ek vereenselwig my met en onderskryf die grondslag, die wese
en die doelstellings van Die Voortrekkers en
onderneem om dit aan die jeug oor te dra."

 
 

Datum

Opleiding

Kontakpersoon
11 Februarie 2017 Voorslagvoorbereiding
Inligting en Inskrywingsvorm

Elize Henn (Voorslag)082 554 3817     HennME@tut.ac.za

Nicolette Koukeas (Verkenners)  082 921 5955    nikkik@iburst.co.za

3 - 5 Maart 2017 Volwasse opleiding en Boeredanse
Inligtingsbrief
Inskrywing Volwassenes
Inskrywing Jeug
Zandra Machin
31 Maart tot 4 April 2017

Volwasse Kursus vir Voortrekker Spyseniering

Kampbrief

Inskrywingsvorms

Annemaré de Kock (083 554 2181)
7 - 16 April 2017 Kulturele Leierskap
Kampbrief
Inskrywingsvorm

Janie Van Heerden

kampsekretaresse

0825826354

 lunsklipkamp@gmail.com

 
     
 


Kursus aansoeke

K1 - Kursusregistrasie
K2 - Kursusevaluering (Kursusgangers)
K3 - Kursusorganiseerder aanbevelings
K3 - Kursusleier aanbevelings
K4 - Kursusnaamlys
   
   
 
 

 

         
         
         
         

 

 

 

 

 

 

 

       
 


Kopiereg : Die Voortrekkers 2012
Huisvesting deur :
Crocuta webdienste