Die Voortrekkers Transvaal

 

2017: Ons hou Hier aan, want ons KAN!

 

 

 

 

     

 

Oorde & Kommando's


==============

Lief en Leed

==============

PD Sake

(Laerskool)

 

Verkennersake

(Hoërskool)

 

Staatmakers

 

Volwassesake


==============

Terreine

Bemarking

==============

Argief

Museum

Fotos

Verkenners
 
   
   
 
"Op my eer beloof ek dat ek sal strewe om God te eer, om my volk, my land en my
medemens te dien en
om die Voortrekkerkode na te leef. "


GGA / GGN - Gebiedsgoedgekeurde aktiwiteite en / of naweke
Kliek hier vir meer inligting


Gebiedskampe

Kliek hier vir meer inligting


Verkennerloopbaanplan 2017

Inligtingsbrief
Plan

Nominasie Vorm vir Jeugrade (Kommando/Oord/Gebied)
Klik hier vir vorm

Ander aktiwiteite
Kanaalroei 2017
Inskrywingsvorm
Kommando opgaaf xls
Kommando opgaaf docx

Volksdans Spesialisasie vir P/D en Verkenners

Inskrywing

Vrywaring


Gebiedsverkennersaamtrek 1 to 3 September 2017
Inligtingsbrief
Inskrywingsvorm


PV Proses 2018
Prospektus
Aanhangsel A
Aanhangsel B
Aanhangsel C
Aanhangsel D
Aanhangsel E Portefeulje Rubrieke
Aanhangsel E (01) GR8 - Afrikanerskap Rubriek
Aanhangsel E (02) GR8 - Burgerskap Rubriek
Aanhangsel E (03) GR8 - Christenskap Rubriek
Aanhangsel E (04) GR8 - Voortrekkerwees Rubriek

Aanhangsel E (05) GR9 - Afrikanerskap Rubriek
Aanhangsel E (06) GR9 - Burgerskap Rubriek
Aanhangsel E (07) GR9 - Christenskap Rubriek
Aanhangsel E (08) GR9 - Voortrekkerwees Rubriek

Aanhangsel E (09) GR10 - Afrikanerskap Rubriek
Aanhangsel E (10) GR10 - Burgerskap Rubriek
Aanhangsel E (11) GR10 - Christenskap Rubriek
Aanhangsel  E (12) GR10 - Voortrekkerwees Rubriek

Aanhangsel E (13) GR11 - Afrikanerskap Rubriek
Aanhangsel E (14) GR11 - Burgerskap Rubriek
Aanhangsel E (15) GR11 - Christenskap Rubriek
Aanhangsel E (16) GR11 - Voortrekkerwees Rubriek 

Gebiedsjeugraad 2017 - 2018 

Amyké Hattingh - Koersvas

Hendri-Joseph Pelser - Wapadrand

Nanette Rossouw - Touleier

Marichen Laubscher - Unika

Monique Steenkamp - Wapadrand

Imke Smit - Laeveld


Gebiedsjeugraad 2016 - 2017
Jonathan Birch – Dirkie Uys kommando
Ziska van Dyk – Komati kommando
Magda van den Berg – Doornkraal kommando
Johané Janse van Rensburg – Dirkie Uys kommando
Annie Maree – Die Kruin kommando
MJ Gouws – Doornkraal kommando


Skakels na Houkoers

Tuisblad vir die Verkenners
*
Verkennerlewe (In die Verkenner vouer)
*
Spesialisasies (In die Verkenner vouer)  
 
   
 

 

 

       
 


Kopiereg : Die Voortrekkers 2012
Huisvesting deur :
Crocuta webdienste