Die Voortrekkers Transvaal

 

2016: Hier is ons, om dié verskil te maak!

 

 

 

 

     

 

Oorde & Kommando's


==============

Lief en Leed

==============

PD Sake

(Laerskool)

 

Verkennersake

(Hoërskool)

 

Staatmakers

 

Volwassesake


==============

Terreine

Bemarking

==============

Argief

Museum

Fotos


Staatmakers

 

 
 
 "Ek beloof dat ek sal strewe om te volhard in diens aan die
Drie-enige God,my volk, my land en my medemens.
Ek vereenselwig my met en onderskryf die grondslag en wese
van Die Voortrekkers en onderneem om die doelstellings van
Die Voortrekkers te bevorder.
"


 
       
Lees meer....  GSL
Lees meer.... 
AGSL Admin
Werner Beineke Konette Burger
werries18@gmail.com transvaal@staatmakers.co.za
071 105 3705 082 301 8797
     

Lees meer.... 
AGSL Bemarking    
Zandria Jordaan  
tvl.bemarking@staatmakers.co.za
083 279 3974  
       
   
 
Oproep en Nominasievorms vir verkiesing van Hoofskakeldraer en Adjunk-Hoofskakeldraer 2017
Oproep
Nominasievorm pdf
Nominasievorm docx
2016 Verwelkomingsbrief


Staatmakergroepe kontakinligting
(Kliek hier)


Skakels na:
Houkoers Blad Facebook
 Transvaal Staatmakers
Facebook
 Die Voortrekkers Nasionaal: Staatmakers
   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

 

 

 

 

       
 


Kopiereg : Die Voortrekkers 2012
Huisvesting deur :
Crocuta webdienste