Die Voortrekkers Transvaal

2017: Ons hou Hier aan, want ons KAN!
 

 

 

 

          

 

Oorde & Kommando's


==============

Lief en Leed

==============

PD Sake

(Laerskool)

 

Verkennersake

(HoŽrskool)

 

Staatmakers

 

Volwassesake


==============

Terreine

Bemarking

==============

Argief

Museum

 

Foto's 

 

Korrespondensie

 

 

 

Omsendbriewe
Vorige weergawes, is by "argief" beskikbaar.


OB2017/01 Omsendbrief - Maart2017  
     
OB2016/04 Omsendbrief - November 2016  
OB2016/03 Omsendbrief - Augustus 2016  
OB2016/02 Omsendbrief - Junie 2016  
OB2016/01 Omsendbrief - Maart 2016  
     
OB2015/04 Omsendbrief - November 2015  
OB2015/03 Omsendbrief - Augustus 2015  
OB2015/02 Omsendbrief - April 2015  
OB2015/01 Omsendbrief - Maart 2015  

Kennisgewings
Kennisgewings wat nie meer van toepassing is nie en 2016 kennisgewings is by "argief" beskikbaar.

 

Nommer

Opskrif
2017-039 Verlore goedere 
2017-038 Thaba Verkennerkamp (7 - 13 April 2017)
2017-037 HoŽveld PDkamp
2017-036 Jakaranda PDkamp
2017-035 Garsvallei Glaskamp
2017-034 SPDW
2017-033 Kampvuurgesprek
2017-032 Gebiedskantoor sluiting: 20 Maart 2017
2017-031 2017 Kongres busvervoer
2017-030 Transvaal terrein besprekings
2017-029 Verkenner Avontuurdag 
2017-028 2017 Kongres en Die Voortrekkers Transvaal
2017-027 Kruinsig
2017-026 Volwasse Boeredanse & Opleidindagkamp
2017-025 SPDW
2017-024 Geskiedenistoer
2017-023 Sytze Wierda GGA
2017-022 Noordpos GGA
2017-021 Kruinsig GGA/GGN
2017-020 Thaba Verkennerkamp
2017-019 Suiderkruis GGA
2017-018 Medemenskamp 2017
2017-017 Rhus Keeti 2017
2017-016 Volwasse Boeredanse & Opleidindagkamp 2017 
2017-015 Kommune
2017-014 Kruinsig GGA/GGN
2017-013 Jakaranda PDKamp
2017-012 Verwelkomingsbrief
2017-011 Kantoorbestuurder
2017-010 Opleidingsdag 11 Februarie 2017
2017-009 Gebiedskantoor en Kantoordame
2017-008 Die HoŽveld Penkop- en Drawwertjiekamp (8 - 12 April 2017)
2017-007 Voriesaamtrek 2017 - Verlore items
2017-006 Lunsklip (April 2017)
2017-005 SAS 2017-1
2017-004 Uitnodiging na Vleilande Opedag
2017-003 Gebiedskantoor en 2017 Voriesaamtrek 
2017-002 Gebiedskantoor en 2017 Voriesaamtrek 
2017-001 2017 PD Voorslag
   
   
   
   
   
 
 
 
       
   
 

Kopiereg : Die Voortrekkers 2012
Huisvesting deur :
Crocuta webdienste