Die Voortrekkers Transvaal

2017: Ons hou Hier aan, want ons KAN!
 

 

 

 

          

 

Oorde & Kommando's


==============

Lief en Leed

==============

PD Sake

(Laerskool)

 

Verkennersake

(HoŽrskool)

 

Staatmakers

 

Volwassesake


==============

Terreine

Bemarking

==============

Argief

Museum

 

Foto's 

 

Korrespondensie

 

 

 

Omsendbriewe
Vorige weergawes, is by "argief" beskikbaar.


OB2016/4 Omsendbrief - November 2016  
OB2016/03 Omsendbrief - Augustus 2016  
OB2016/02 Omsendbrief - Junie 2016  
OB2016/01 Omsendbrief - Maart 2016  
     
OB2015/04 Omsendbrief - November 2015  
OB2015/03 Omsendbrief - Augustus 2015  
OB2015/02 Omsendbrief - April 2015  
OB2015/01 Omsendbrief - Maart 2015  

Kennisgewings
Kennisgewings wat nie meer van toepassing is nie en 2016 kennisgewings is by "argief" beskikbaar.

 

Nommer

Opskrif
2017-005 SAS 2017-1
2017-004 Uitnodiging na Vleilande Opedag
2017-003 Gebiedskantoor en 2017 Voriesaamtrek 
2017-002 Gebiedskantoor en 2017 Voriesaamtrek 
2017-001 2017 PD Voorslag
   
   
   
   
   
 
 
 
       
   
 

Kopiereg : Die Voortrekkers 2012
Huisvesting deur :
Crocuta webdienste