Die Voortrekkers Transvaal

2016: Hier is ons, om dié verskil te maak!
 

 

 

 

          

 

Oorde & Kommando's


==============

Lief en Leed

==============

PD Sake

(Laerskool)

 

Verkennersake

(Hoërskool)

 

Staatmakers

 

Volwassesake


==============

Terreine

Bemarking

==============

Argief

Museum

 

Foto's 

 

Korrespondensie

 

 

 

Omsendbriewe
Vorige weergawes, is by "argief" beskikbaar.


OB2016/01 Omsendbrief - Maart 2016  
     
OB2015/04 Omsendbrief - November 2015  
OB2015/03 Omsendbrief - Augustus 2015  
OB2015/02 Omsendbrief - April 2015  
OB2015/01 Omsendbrief - Maart 2015  

Kennisgewings
Kennisgewings wat nie meer van toepassing is nie, is by "argief" beskikbaar.

 

Nommer

Opskrif
2016-079 Garsvallei Kentekendag (29-30 Julie 2016)
2016-078 Impala Voortrekkers GGA/GGN (29-30 Julie 2016)
2016-077 Seejol (24 Junie tot 3 Julie 2016)
2016-076 Oord Goudrannd GGN (27-29 Mei  2016)
2016-075 Oord Panorama GGN (22-24 Julie 2016)
2016-074

Totius Voortrekkers GGA/GGN (12-14 Augustus 2016)

2016-073

Oord Goudrand GGN (27 - 29 Mei 2016)

2016-072

Die Voortrekkers Transvaal Voorslagkamp (9-11 September 2016)

2016-071 85-jarige Feesviering van Die Voortrekkers
2016-070 Totius kampvuurgesprekke (16, 23 & 30 Mei 2016)
2016-069 Transvaal GJR (2016-2017)
2016-068 Seejol Verkennerkamp (24 Junie - 3 Julie 2016)
2016-067 Garsvallei GGA (29 -30 Julie 2016)
2016-066 Verkenner Portefeulje aanbiedings 
2016-065 Noordpos Voortrekkers 
2016-064 Transvaal PD Voorslagkamp (9-11 September 2016)
2016-063 Boeredanskamp (28 - 30 Oktober 2016)
2016-062

Genl Hertzog (7 Mei 2016)

2016-061 Rietvallei GGN (13 -15 Mei 2016)
2016-060 PD Voorslag CD
2016-059 Staatmakerhemde
2016-058 Genl Hertzog (7 Mei 2016)
2016-057 Oord Oosvaal Verkenner Kakebeenwa
2016-056 Oord Goudrand GGN (27-29 Mei 2016)
2016-055 Oord Bosveld
2016-054 Gebiedskantoor (Algemeen)
2016-053 Wapadrand Boeredans (24 September 2016)
2016-052 PV Portefeuljes 
2016-051 Seejol Verkennerkamp (24 Junie-3 Julie 2016)
2016-050 Genl Hertzog (7 Mei 2016)
2016-049 Garsvallei Singkamp (29 April - 1 Mei 2016)
2016-048 Oord Limpopo (6-8 Mei 2016)
2016-047 Oord Goudrand GGA/GGN (27 -29 Mei 2016)
2016-046 Genl. Hertzog (7 Mei 2016)
2016-045 Transvaal Kommune 
2016-044 OPD Gebiedskamp (25 Junie tot 30 Junie 2016)
2016-043 Kantoorsluiting 5 April 2016
2016-042 Noordpos (15-16 April 2016)
2016-041 Staatmakersaamtrek (22-24 April 2016)
2016-040 Transvaal Kommune 
2016-039 Kantoor  & Waarnemende Gebiedsleier
2016-038 Garsvallei Singkamp
2016-037 Swartvlei PD Gebiedskamp
2016-036b Noordpos GGA / GGN
2016-036 PD Voorslag
2016-035 Omsendbrief Maart 2016
2016-034 Noordpos Spesialisasie
2016-033 Garsvallei Singkamp
2016-032 Thaba Verkennerkamp
2016-031 SWPD kamp
2016-030 Thaba kamp (Verkenners)
2016-029  SPDW (PD's)
2016-028  Gebiedskantoor Algemeen
2016-027 Opleiding-Maart (Volwassenes)
2016-026 Volwasse Seilkuns
2016-025  SPDW (PD's)
2016-024 PV Portefeulje Aanbiedings
2016-023 Opleiding Volwassenes Maart
2016-022 Gebiedskantoor Algemeen
2016-021 Verkenner Avontuurdag
2016-020 Opleiding Volwassenes Maart
2016-019 Transvaal Warmbaadjies
2016-018 Suiderkruis GGA
2016-017 Hoëveld PD Kamp
2016-016 Afslag vir Volwasse Voortrekkers met 5 jaar diens
2016-015 Verkenner Avontuurdag
2016-014 PV afronding
2016-013 Kennisgewing versoeke
2016-012 Klapperkop Medemenskamp
2016-011 Verwelkomingsbrief
2016-010 Kampbriewe
2016-009 Jakaranda Kampbestuur
2016-008 Kommune
2016-007 Volwasse Opleiding (Maart)
2016-006 Thaba
2016-005 Volwasse Opleiding (Februarie)
2016-004 Toekenningsaansoeke
2016-003 Lunsklip
2016-002 Voriesaamtrek
2016-001b Voriesaamtrek
2016-001 Voriesaamtrek
   
   
   
   
   
 
 
 
       
   
 

Kopiereg : Die Voortrekkers 2012
Huisvesting deur :
Crocuta webdienste