Die Voortrekkers Transvaal

 

 

 

 

 

       

 

Oorde & Kommando's


==============

Lief en Leed

==============

PD Sake

(Laerskool)

 

Verkennersake

(Hoërskool)

 

Staatmakers

 

Volwassesake


==============

Terreine

Bemarking

==============

Argief

Museum

Fotos

 

Hoofbeskermheer en -Vrou

 

 
Mnr Nico Tromp
Sedert die stigting van Die Voortrekkers in 1931 is Nico Tromp die eerste Namibiër wat as hoofbeskermheer aangewys is.

Nico Tromp dien sedert 1979 as besturende direkteur en voorsitter van verskeie direksies van die NICTUS -groep. In 1998 brei die NICTUS-groep hulle sakebelange uit na Suid-Afrika en dien hy ook as besturende direkteur van NICTUS RSA.

Hy is ’n stigterslid van die Namibiese Effektebeurs en dien ook na
onafhanklikheid as Voorsitter van die Uitvoerende komitee van die Namibiese Effektebeurs vanaf 1994‒1997. Die Namibiese Effektebeurs is steeds die tweede grootste in Afrika.

Op kulturele terrein was Nico die eerste President
sverkenner van Die Voortrekkers in Namibië.

Hy dien as konsultant en finansiële
raadgewer van Die Voortrekkers in Namibië en ontvang die Orde van Vriend van Die Voortrekkers. 

'n Paar meer persoonlike feite...

Is u getroud? 
Ja met Denèse

Hoeveel kinders het u?
 2 seuns, 2 dogters  en 12 kleinkinders

Was u ooit formeel deel van die Voortrekkers?
  Ja. Vanaf 1956 as Penkop tot in matriek 1968.Staatmaker vanaf  1968 tot 1970 in Bloemfontein.Ek was die 1ste PV in SWA/Nam in 1967


Enige ander direkte verbintenis tot
die Voortrekkers? 
My ma, tannie Hettie Tromp, het 2 jaar later as ek (1958), Voortrekker geword. Sy het die Eros kampterrein begin en was Onderkommandant aldaar en het in 1981 opgehou.My vrou, Denèse, was ook verbonde aan Eros kommando vir 13 jaar as Penningmeester / Sekretaresse tot  2005.Ons jongste seun, Gerhard, was ook ‘n PV.

 

Waar en wanneer is u gebore?

Natuurlik in Windhoek op 13 April 1949.

Waarom het u die uitnodiging / versoek as Beskermheer aanvaar? 
Ek was my lewe lank betrokke by die Voortrekkers.  Al 4 my kinders was ook Voortrekkers.  Ek het betrokke geraak by die finansiële sy van die Voortrekkers. Na die dood van ons AGL Dirk Bezuidenhoudt wat finansies behartig het, het ek
voortgegaan met die beheer van die eiendomme van die Voortrekkers in Namibië asook die beleggings van die Voortrekkers in Namibië.
Mev Corrie Scheeperse

Mev Corrie Scheepers was meer as 35jaar ‘n aktiewe lid van Die Voortrekkers.

Sy het verskeie kampe gereël, spyskaarte uitgewerk, voorrade aangekoop en voor elke kamp die kombuis ingerig. Sy het tablo’s geskryf, talle funksies, kongresse en hoofbestuursvergaderings gereël – alles tot in die fynste besonderhede uitgewerk.

Vanaf 1986 was sy aan die Onderwyssentrum verbonde tot aan die einde van 1996, waar sy die vak kreatiwiteit aangebied het. Na internasionale studies in die VSA het sy ‘n reuse bydrae tot die Vrystaatse Onderwysdepartement gemaak. Talle oorsese besoeke en opleidingsessies het haar gesog gemaak as spreker en kenner op die gebied van kreatiewe denke en sy begin dan ook ‘n kreatiwiteitsentrum waar kreatiewe denke en vaardighede by voorskoolse en primêre leerders gevestig word. Sy ontwerp ook ‘n unieke Kreatiwiteitskursus vir Voortrekkeroffisiere wat landswyd aangebied is.

 

 

'n Paar meer persoonlike feite...

Is u getroud? Ja, met Dawie

Hoeveel kinders het u? Ja, twee(2) seuns. Dawie, ‘n sielkundige by ‘n kliniek in Australië en Deon, skoolhoof te Gery Kollege, Bloemfontein.

Was u ooit formeel deel van die Voortrekkers?

Ja, my Voortrekker loopbaan het begin as sesjarige op Heilbron.

Enige ander direkte verbintenis tot die Voortrekkers?

In 1968 begin sy as Voortrekkeroffisier by die Suidrand-kommando in Kroonstad.

In 1983 is sy verkies as Provinsieonderleier en op 9 September 1989 word sy verkies as Provinsieleier van die Vrystaatse Voortrekkers. In 1991 word sy verkies as Adjunkhoofsekretaris van Die Voortrekkers en in 1993 is sy verkies as Adjunkhoofleier.

Gedurende die 35jaar as Voortrekkers het sy uitsonderlike werk verrig.

Vanaf 1968-1991 het sy elke April en September kampe op Doornkloof bygewoon.

Op 10 Julie 1997 is erelidmaatskap van Die Voortrekkers deur die Hoofbestuur aan haar toegeken en op 23 September 1999 het die Provinsie Dagbestuur van die Vrystaatse Voortrekkers Eenparig besluit om haar die Vryheid van Doornkloof toe te ken.

Waar en wanneer is u gebore?

Tannie Corrie is gebore in Heilbron in die Noord-Vrystaat en het op die plaas Enkeldoring grootgeword. Sy het in Heilbron gematrikuleer en het onderwys by die Bloemfonteinse Onderwyskollege gaan bestudeer. Sy het haar onderwys loopbaan in Birmingham, Engeland begin en met haar terugkeer na Suid- Afrika het sy voortgegaan met haar onderwysloopbaan. Sy het vele hoogtepunte in haar beroepslewe bereik.

Sy was onder andere Senior Onderwysadviseur vir Junior Primêre skole in die Vrystaat.


Mev Corrie Scheepers was meer as 35jaar ‘n aktiewe lid van Die Voortrekkers.

Sy het verskeie kampe gereël, spyskaarte uitgewerk, voorrade aangekoop en voor elke kamp die kombuis ingerig. Sy het tablo’s geskryf, talle funksies, kongresse en hoofbestuursvergaderings gereël – alles tot in die fynste besonderhede uitgewerk.

Vanaf 1986 was sy aan die Onderwyssentrum verbonde tot aan die einde van 1996, waar sy die vak kreatiwiteit aangebied het. Na internasionale studies in die VSA het sy ‘n reuse bydrae tot die Vrystaatse Onderwysdepartement gemaak. Talle oorsese besoeke en opleidingsessies het haar gesog gemaak as spreker en kenner op die gebied van kreatiewe denke en sy begin dan ook ‘n kreatiwiteitsentrum waar kreatiewe denke en vaardighede by voorskoolse en primêre leerders gevestig word. Sy ontwerp ook ‘n unieke Kreatiwiteitskursus vir Voortrekkeroffisiere wat landswyd aangebied is.

 

'n Paar meer persoonlike feite...

Is u getroud? Ja, met Dawie

Hoeveel kinders het u? Ja, twee(2) seuns. Dawie, ‘n sielkundige by ‘n kliniek in Australië en Deon, skoolhoof te Gery Kollege, Bloemfontein.

Was u ooit formeel deel van die Voortrekkers?

Ja, my Voortrekker loopbaan het begin as sesjarige op Heilbron.

Enige ander direkte verbintenis tot die Voortrekkers?

In 1968 begin sy as Voortrekkeroffisier by die Suidrand-kommando in Kroonstad.

In 1983 is sy verkies as Provinsieonderleier en op 9 September 1989 word sy verkies as Provinsieleier van die Vrystaatse Voortrekkers. In 1991 word sy verkies as Adjunkhoofsekretaris van Die Voortrekkers en in 1993 is sy verkies as Adjunkhoofleier.

Gedurende de 35jaar as Voortrekkers het sy uitsonderlike werk verrig.

Vanaf 1968-1991 het sy elke April en September kampe op Doornkloof bygewoon.

Op 10 Julie 1997 is erelidmaatskap van Die Voortrekkers deur die Hoofbestuur aan haar toegeken en op 23 September 1999 het die Provinsie Dagbestuur van die Vrystaatse Voortrekkers Eenparig besluit om haar die Vryheid van Doornkloof toe te ken.

Waar en wanneer is u gebore?

Tannie Corrie is gebore in Heilbron in die Noord-Vrystaat en het op die plaas Enkeldoring grootgeword. Sy het in Heilbron gematrikuleer en het onderwys by die Bloemfonteinse Onderwyskollege gaan bestudeer. Sy het haar onderwys loopbaan in Birmingham, Engeland begin en met haar terugkeer na Suid- Afrika het sy voortgegaan met haar onderwysloopbaan. Sy het vele hoogtepunte in haar beroepslewe bereik.

Sy was onder andere Senior Onderwysadviseur vir Junior Primêre skole in die Vrystaat.


lle oorsese besoeke en opleidingsessies het haar gesog gemaak as spreker en kenner op die gebied van kreatiewe denke en sy begin dan ook ‘n kreatiwiteitsentrum waar kreatiewe denke en vaardighede by voorskoolse en primêre leerders gevestig word. Sy ontwerp ook ‘n unieke Kreatiwiteitskursus vir Voortrekkeroffisiere wat landswyd aangebied is.

 

'n Paar meer persoonlike feite...

Is u getroud? Ja, met Dawie

Hoeveel kinders het u? Ja, twee(2) seuns. Dawie, ‘n sielkundige by ‘n kliniek in Australië en Deon, skoolhoof te Gery Kollege, Bloemfontein.

Was u ooit formeel deel van die Voortrekkers?

Ja, my Voortrekker loopbaan het begin as sesjarige op Heilbron.

Enige ander direkte verbintenis tot die Voortrekkers?

In 1968 begin sy as Voortrekkeroffisier by die Suidrand-kommando in Kroonstad.

In 1983 is sy verkies as Provinsieonderleier en op 9 September 1989 word sy verkies as Provinsieleier van die Vrystaatse Voortrekkers. In 1991 word sy verkies as Adjunkhoofsekretaris van Die Voortrekkers en in 1993 is sy verkies as Adjunkhoofleier.

Gedurende de 35jaar as Voortrekkers het sy uitsonderlike werk verrig.

Vanaf 1968-1991 het sy elke April en September kampe op Doornkloof bygewoon.

Op 10 Julie 1997 is erelidmaatskap van Die Voortrekkers deur die Hoofbestuur aan haar toegeken en op 23 September 1999 het die Provinsie Dagbestuur van die Vrystaatse Voortrekkers Eenparig besluit om haar die Vryheid van Doornkloof toe te ken.

Waar en wanneer is u gebore?

Tannie Corrie is gebore in Heilbron in die Noord-Vrystaat en het op die plaas Enkeldoring grootgeword. Sy het in Heilbron gematrikuleer en het onderwys by die Bloemfonteinse Onderwyskollege gaan bestudeer. Sy het haar onderwys loopbaan in Birmingham, Engeland begin en met haar terugkeer na Suid- Afrika het sy voortgegaan met haar onderwysloopbaan. Sy het vele hoogtepunte in haar beroepslewe bereik.

Sy was onder andere Senior Onderwysadviseur vir Junior Primêre skole in die Vrystaat.


Mev Corrie Scheepers was meer as 35jaar ‘n aktiewe lid van Die Voortrekkers.

Sy het verskeie kampe gereël, spyskaarte uitgewerk, voorrade aangekoop en voor elke kamp die kombuis ingerig. Sy het tablo’s geskryf, talle funksies, kongresse en hoofbestuursvergaderings gereël – alles tot in die fynste besonderhede uitgewerk.

Vanaf 1986 was sy aan die Onderwyssentrum verbonde tot aan die einde van 1996, waar sy die vak kreatiwiteit aangebied het. Na internasionale studies in die VSA het sy ‘n reuse bydrae tot die Vrystaatse Onderwysdepartement gemaak. Talle oorsese besoeke en opleidingsessies het haar gesog gemaak as spreker en kenner op die gebied van kreatiewe denke en sy begin dan ook ‘n kreatiwiteitsentrum waar kreatiewe denke en vaardighede by voorskoolse en primêre leerders gevestig word. Sy ontwerp ook ‘n unieke Kreatiwiteitskursus vir Voortrekkeroffisiere wat landswyd aangebied is.

 

'n Paar meer persoonlike feite...

Is u getroud? Ja, met Dawie

Hoeveel kinders het u? Ja, twee(2) seuns. Dawie, ‘n sielkundige by ‘n kliniek in Australië en Deon, skoolhoof te Gery Kollege, Bloemfontein.

Was u ooit formeel deel van die Voortrekkers?

Ja, my Voortrekker loopbaan het begin as sesjarige op Heilbron.

Enige ander direkte verbintenis tot die Voortrekkers?

In 1968 begin sy as Voortrekkeroffisier by die Suidrand-kommando in Kroonstad.

In 1983 is sy verkies as Provinsieonderleier en op 9 September 1989 word sy verkies as Provinsieleier van die Vrystaatse Voortrekkers. In 1991 word sy verkies as Adjunkhoofsekretaris van Die Voortrekkers en in 1993 is sy verkies as Adjunkhoofleier.

Gedurende de 35jaar as Voortrekkers het sy uitsonderlike werk verrig.

Vanaf 1968-1991 het sy elke April en September kampe op Doornkloof bygewoon.

Op 10 Julie 1997 is erelidmaatskap van Die Voortrekkers deur die Hoofbestuur aan haar toegeken en op 23 September 1999 het die Provinsie Dagbestuur van die Vrystaatse Voortrekkers Eenparig besluit om haar die Vryheid van Doornkloof toe te ken.

Waar en wanneer is u gebore?

Tannie Corrie is gebore in Heilbron in die Noord-Vrystaat en het op die plaas Enkeldoring grootgeword. Sy het in Heilbron gematrikuleer en het onderwys by die Bloemfonteinse Onderwyskollege gaan bestudeer. Sy het haar onderwys loopbaan in Birmingham, Engeland begin en met haar terugkeer na Suid- Afrika het sy voortgegaan met haar onderwysloopbaan. Sy het vele hoogtepunte in haar beroepslewe bereik.

Sy was onder andere Senior Onderwysadviseur vir Junior Primêre skole in die Vrystaat.

     
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

       
 
Kopiereg : Die Voortrekkers 2012
Huisvesting deur :
Crocuta webdienste