Die Voortrekkers Transvaal

 

2017: Ons hou Hier aan, want ons KAN!
 

 

 

 

     

 

Oorde & Kommando's


==============

Lief en Leed

==============

PD Sake

(Laerskool)

 

Verkennersake

(HoŽrskool)

 

Staatmakers

 

Volwassesake


==============

Terreine

Bemarking

==============

Argief

Museum

Fotos

Finansies

 

 

 
Algemeen

Die Voortrekkers 2017 jaargelde is as volg:

R435.00 per jaar (HB R240.00 en GB R195.00) betaalbaar voor  31 Mei 2017.

Na 31 Mei 2017 betaal bestaande Voortrekkerlede R535.00 vir laat registrasie en nuwe lede R435.00.

LW. Alle volwasse geregistreerde offisiere en Staatmakers met 5  jaar aaneenlopende diens tot en met 31 Oktober 2016 sal R 100.00 afslag ontvang op hulle 2017 jaargelde.


22017 Vorm - Aansoek om afslag vir 5 jaar of langer diens as volwassene - Excel

2017 Vorm - Aansoek om afslag vir 5 jaar of langer diens as volwassene - PDF
 

Subsidieaansoekvorm 
 
 
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

       
 


Kopiereg : Die Voortrekkers 2012
Huisvesting deur :
Crocuta webdienste