Die Voortrekkers Transvaal

 

 

 

 

 

     

 

Oorde & Kommando's


==============

Lief en Leed

==============

PD Sake

(Laerskool)

 

Verkennersake

(HoŽrskool)

 

Staatmakers

 

Volwassesake


==============

Terreine

Bemarking

==============

Argief

Museum

Fotos

Finansies

 

 

 
Algemeen

Ledegeld vir 2018 beloop  R435.00 wat betaalbaar is voor 31 Mei 2018.

 Heemraadslede betaal R218.00 ook voor 31 Mei 2018.

       Ons finansiŽle state tot einde Oktober 2017 is nog nie afgehandel nie, maar ek sal so spoedig moontlik almal in kennis stel indien ons weereens die R100.00 afslag sal

        toestaan vir 2018 ledegelde aan volwasse geregistreerde lede (heemrade uitgesluit) met 5 jaar aaneenlopende diens soos op 31 Oktober 2017 gereflekteer.2


Subsidieaansoekvorm 
 
 
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

       
 


Kopiereg : Die Voortrekkers 2012
Huisvesting deur :
Crocuta webdienste