Die Voortrekkers Transvaal

2017: Ons hou Hier aan, want ons KAN!
 

 
       

 

Oorde & Kommando's


==============

Lief en Leed

==============

PD Sake

(Laerskool)

 

Verkennersake

(Hoërskool)

 

Staatmakers

 

Volwassesake


==============

Terreine

Bemarking

==============

Argief

Museum

Fotos

 
 

Argief

 

 

Omsendbriewe
2015-04 2015-03 2015-02 2015-01
2014-04 2014-03 2014-02 2014-01

 

 

Kennisgewings

   

Nommer

Opskrif
2016-168 Verrykingskursusse @Voriesaamtrek (13-15 Januarie 2017)
2016-167 Toerustingskursusse @Voriesaamtrek (13-15 Januarie 2017)
2016-166 Voriesaamtrek (13-15 Januarie 2017)
2016-165 Gebiedskantoor
2016-164 I - Kamp (PD's) 
2016-163 Volksdans Spesialisasie Januarie 2017 
2016-162 Geloftediens (16 Desember 2016)
2016-161 Volksdans Spesialisasie Januarie 2017 
2016-160 Staatmaker Jaareindfunksie (26 November 2016)
2016-159 Voriemôl
2016-158 Volksdanse (13 - 15 Januarie 2017)
2016-157 I-Kamp (10-13 Desember 2016)
2016-156 Die Voortrekkers Transvaal2016 Vlotvaart uitslae
2016-155 2017 Gebiedsjaarprogram
2016-154 Die Voortrekkers Transvaal SAS (Sentrale Administratiewe stelsel)
2016-153 Presidentverkenner 2017
2016-152 Die Voortrekkers Transvaal2016 Gebiedskantoor evaluering
2016-151 Voriesaamtrek (13-15 Januarie 2017)
2016-150 2016 Transvaal Feeskamp 
2016-149 2016 Kommandojaarverlae 
2016-148  Vlotvaart (21 Oktober  2016)
2016-147 Die Voortrekkers Transvaal Gebiedskantoor
2016-146 2017 Gebiedsjaarprogram 
2016-145 PV Inskrywings 2017
2016-144 Die Voortrekkers Transvaal Gebiedskantoor
2016-143 Die Voortrekkers Transvaal Gebiedskantoor
2016-142 Vlotvaart (21-22 Oktober 2016)
2016-141 Queenswood Pretstap (3 Oktober 2016)
2016-140 Volksdanse (28-30 Oktober 2017)
2016-139 Die Voortrekkers Transvaal Gebiedskantoor
2016-138 Sosiale media en kommunikasie 
2016-137 Vlotvaart (21-22 Oktober 2016)
2016-136 Transvaal 85jaar Fees (24-25 September 2016)
2016-135 Transvaal Voorslagkamp uitslae
2016-134 Irene Konsentrasiekampkerhof (24 September 2016)
2016-133 CQ Hou Koers (15 Oktober 2016)
2016-132 Kanaalroei (23 & 24 September 2016)
2016-131 Transvaal Voorslagkamp uitslae 
2016-130 85jaar Feesvieringe
2016-129 2017 Gebiedsjaarprogram 
2016-128 LeMetsi GGN (14-16 Oktober 2016)
2016-127 Gebiedskantoor sluiting (Vrydag 9 September 2016)
2016-126 Volksdanse (28-30 Oktober 2016)
2016-125 Wilgedraai Verkennerkamp (1- 8 Oktober 2016)
2016-124 Queenswood Pretloop (3 September 2016)
2016-123 Die Kruin Graad 11 Portefeulje aanbieding (2 September 2016)
2016-122 Wilgedraai Verkennerkamp (1-8 Oktober 2016)
2016-121 Die Kruin  (2-3 September 2016)
2016-120 Oord Bosveld Kanaalroei (23-24 September 2016)
2016-119 Die Voortrekkers Transvaal 
2016-118 Verkenners: Genealogie (27 Augustus 2016)
2016-117 Pretoria oorde Voorslag toekening Gala-aand 11 Oktober 2016
2016-116 Oorlewing 101 (26 -28 Augustus 2016)
2016-115 SAS Werkswinkel (9 Augustus 2016)
2016-114 Wapadrand GGN (12-14 Agustus 2016)
2016-113 Die Voortrekkers Transvaal 85 Voortrekker Fees inligtingsbrief 
2016-112 Transvaal Gebiedskantoor (8 Augustus 2016)
2016-111 Leierskapvaardighede (9 Augustus 2016)
2016-110 Oord Goudrand (26-28 Augustus 2016)
2016-109 Feitelys vir Media 85 Feesjaar 
2016-108 Jaarlikse gesamentlike Oorde kuier (29 Julie 2016)
2016-107 Genealogie (27 Augustus 2016)
2016-106 Nakuphi Verkennerkamp (1- 8 Oktober 2016)
2016-105 Oord Transmaglies PD Nagmars (29 Julie 2016)
2016-104 Jaarlikse gesamentlike Oorde kuier (29 Julie 2016)
2016-103 PD & Verkenner Volksdanse (28-30 Oktober  2016)
2016-102 2017 PV Proses 
2016-101 Voorslag kamp (9 -11 September 2016)
2016-100 Die Kruin GGA (2-3 September 2016)
2016-099 Transmagalies PD Nagmars (29 Julie 2016)
2016-098 Oord oosvaal - Oor die berg (6-8 Augustus 2016)
2016-097 Belfast GGA (12 -14 Augustus 2016)
2016-096 Garsvallei GGA (29 - 30 Julie 2016)
2016-095 Kantoor sluiting (Dinsdag 5 Julie - Maandag 11 Julie 2016 )
2016-094 Transmagalies PD Nagmars (29 Julie 2016)
2016-093 Garsvallei GGA (29 - 30 Julie 2016)
2016-092 Wapadrad GGA / GGN (12-14 Augustus 2016)
2016-091 Impala Voortrekkers GGA/GGN (29 -31 Julie 2016)
2016-090 PV Afrondingskamp (8-12 Julie 2016)
2016-089 Totius Voortrekkers GGA/GGN
2016-088 Werksgeleentheid (Die Voortrekkers Transvaal GBK)
2016-087 Gebiedskantoor sluiting(15,16 & 17 Junie 2016)
2016-086 JC Calitz (11 Junie 2016)
2016-085 Arbeidsvreugde Voortrekkers (29 Julie 2016)
2016-084 JC Calitz (11 Junie 2016)
2016-083 Seejol Verkennerkamp (24 Junie - 3 Julie 2016)
2016-082 2016 Lederegistrasies (31 Mei 2016)
2016-081 Mooikrans Equus (Vakante pos: Kampfasiliteerder)
2016-080  Seejol Verkennerkamp (24 Junie - 3 Julie 2016)
2016-079 Garsvallei Kentekendag (29-30 Julie 2016)
2016-078 Impala Voortrekkers GGA/GGN (29-30 Julie 2016)
2016-077 Seejol (24 Junie tot 3 Julie 2016)
2016-076 Oord Goudrannd GGN (27-29 Mei  2016)
2016-075 Oord Panorama GGN (22-24 Julie 2016)
2016-074 Totius Voortrekkers GGA/GGN (12-14 Augustus 2016)
2016-073

Oord Goudrand GGN (27 - 29 Mei 2016)

2016-072

Die Voortrekkers Transvaal Voorslagkamp (9-11 September 2016)

2016-071 85-jarige Feesviering van Die Voortrekkers
2016-070 Totius kampvuurgesprekke (16, 23 & 30 Mei 2016)
2016-069 Transvaal GJR (2016-2017)
2016-068 Seejol Verkennerkamp (24 Junie - 3 Julie 2016)
2016-067 Garsvallei GGA (29 -30 Julie 2016)
2016-066 Verkenner Portefeulje aanbiedings 
2016-065 Noordpos Voortrekkers 
2016-064 Transvaal PD Voorslagkamp (9-11 September 2016)
2016-063 Boeredanskamp (28 - 30 Oktober 2016)
2016-062

Genl Hertzog (7 Mei 2016)

2016-061 Rietvallei GGN (13 -15 Mei 2016)
2016-060 PD Voorslag CD
2016-059 Staatmakerhemde
2016-058 Genl Hertzog (7 Mei 2016)
2016-057 Oord Oosvaal Verkenner Kakebeenwa
2016-056 Oord Goudrand GGN (27-29 Mei 2016)
2016-055 Oord Bosveld
2016-054 Gebiedskantoor (Algemeen)
2016-053 Wapadrand Boeredans (24 September 2016)
2016-052 PV Portefeuljes 
2016-051 Seejol Verkennerkamp (24 Junie-3 Julie 2016)
2016-050 Genl Hertzog (7 Mei 2016)
2016-049 Garsvallei Singkamp (29 April - 1 Mei 2016)
2016-048 Oord Limpopo (6-8 Mei 2016)
2016-047 Oord Goudrand GGA/GGN (27 -29 Mei 2016)
2016-046 Genl. Hertzog (7 Mei 2016)
2016-045 Transvaal Kommune 
2016-044 OPD Gebiedskamp (25 Junie tot 30 Junie 2016)
2016-043 Kantoorsluiting 5 April 2016
2016-042 Noordpos (15-16 April 2016)
2016-041 Staatmakersaamtrek (22-24 April 2016)
2016-040 Transvaal Kommune 
2016-039 Kantoor  & Waarnemende Gebiedsleier
2016-038 Garsvallei Singkamp
2016-037 Swartvlei PD Gebiedskamp
2016-036b Noordpos GGA / GGN
2016-036 PD Voorslag
2016-035 Omsendbrief Maart 2016
2016-034 Noordpos Spesialisasie
2016-033 Garsvallei Singkamp
2016-032 Thaba Verkennerkamp
2016-031 SWPD kamp
2016-030 Thaba kamp (Verkenners)
2016-029  SPDW (PD's)
2016-028  Gebiedskantoor Algemeen
2016-027 Opleiding-Maart (Volwassenes)
2016-026 Volwasse Seilkuns
2016-025  SPDW (PD's)
2016-024 PV Portefeulje Aanbiedings
2016-023 Opleiding Volwassenes Maart
2016-022 Gebiedskantoor Algemeen
2016-021 Verkenner Avontuurdag
2016-020 Opleiding Volwassenes Maart
2016-019 Transvaal Warmbaadjies
2016-018 Suiderkruis GGA
2016-017 Hoëveld PD Kamp
2016-016 Afslag vir Volwasse Voortrekkers met 5 jaar diens
2016-015 Verkenner Avontuurdag
2016-014 PV afronding
2016-013 Kennisgewing versoeke
2016-012 Klapperkop Medemenskamp
2016-011 Verwelkomingsbrief
2016-010 Kampbriewe
2016-009 Jakaranda Kampbestuur
2016-008 Kommune
2016-007 Volwasse Opleiding (Maart)
2016-006 Thaba
2016-005 Volwasse Opleiding (Februarie)
2016-004 Toekenningsaansoeke
2016-003 Lunsklip
2016-002 Voriesaamtrek
2016-001b Voriesaamtrek
2016-001 Voriesaamtrek
   
   
   
   
   
 

 

 

 

 

     
 Kopiereg :
Die Voortrekkers 2012
Huisvesting deur : Crocuta webdienste