Die Voortrekkers Transvaal
[Kontak ons]
2016: Hier is ons, om diť verskil te maak!
2015: Hier is ons!
2014:  Hier is ons!
Belangrike inligting

85jr Feeslied
* Bekendstelling
* Bladmusiek 1
* Bladmusiek 2
* Lirieke alleen

2016 Jaarprogram (11/11/2015)
* PDF

* Excell

HL Danie Langner aanbieding
Suksesvolle kultuurstrategie

Jaarverslae

J1 - Kommando
       * Jaarverslag
           (J1-2015)

        * Bylaag A Jaarprogram
           (Eie formaat)
        * Bylaag B FinansiŽle state
        * Bylaag C Bateregister
           (J1-2015)

        * Bylaag D
           Doelwitbeoordeling
           (J1-2015)

        * Bylaag E Evaluering
           (J1-2015)


J2 - Oord

       * Jaarverslag (J2-2014)
        * Bylaag A Bateregister
           (J1-2015)

        * Bylaag B FinansiŽle state
         
Gebiedsleier   PD Sake (Laerskool)   Administrasie & SAS
Gebiedsdagbestuur   Verkennersake (HoŽrskool)   Oorde & Kommando's
Hoofdagbestuur   Staatmakers   Korrespondensie
Hoofbeskermheer en -vrou   Volwassesake   Skakels
"Ons Kern"   Bemarking   Lief en Leed
    Terreine   Argief

 

 

 

  Kopiereg : Die Voortrekkers 2012
Huisvesting deur : Crocuta webdienste